Sprachbereich Ungarisch

Warum ist Transkulturelle Kommunikation (BA) eine gute Wahl?

Im Laufe des BA-Studiums kann ein breites Spektrum an Kompetenzen  erworben werden, die später einen Vorteil in der Arbeitswelt bedeuten. Die bewusste Aneignung von Fremdsprachen auf hohem Niveau spielt in unserer zunehmend globalisierten Welt weiterhin eine wichtige Rolle. Student*innen haben die Möglichkeit, sich mit zahlreichen aktuellen und zeitlosen Themen zu befassen. Es wird besonders viel Wert auf kulturelle und politische Inhalte gelegt.

Was kommt nach dem Bachelor (BA) bzw. nach dem Master (MA)?

Auch wenn es naheliegend erscheint, nach dem Studium eine Karriere als Übersetzer*in und/oder Dolmetscher*in einzuschlagen, ist dies für die Absolvent*innen nicht der einzige Weg. Die Kombination des Bachelorstudiums mit einem passenden Masterstudium, öffnet Türen zu einer Karriere in vielen anderen Bereichen wie z.B. Journalismus, Sprachunterricht, Marketing, Projektmanagement oder Diplomatie. 

Miért jó választás a Transzkulturális Kommunikáció alapképzés (BA Transkulturelle Kommunikation)?

Az alapszak során sokrétű tudásra tehetünk szert, amelyet később a munka világában is előnyünkre tudunk fordítani. Egyértelműen ide sorolható az idegen nyelvek tudatos és magasszintű elsajátítása, amely globalizálódó világunkban egyre fontosabb szerepet kap. 

A hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy számos aktuális és időtálló témában szerezzenek ismereteket, ezek közül is különösen nagy hangsúlyt fektetve a kulturális és politikai témákra. 

Mi jön az alap- (BA), illetve a mesterképzés (MA) után?

Bár kézenfekvő döntésnek tűnhet fordítói és/vagy tolmácskarriert építeni, nem ez az egyetlen járható út. Az alapszakot a megfelelő mesterképzéssel kombinálva, rengeteg más szakterületen helyezkedhetünk el (pl.: újságírás, nyelvoktatás, marketing, projektmenedzsment, diplomácia...).

Das Bachelorstudium Transkulturelle Kommunikation und das Masterstudium Translation versuchen ein breites Spektrum an Interessen abzudecken und verfügt daher über ein vielfältiges Sprachangebot. Aus diesem Grund wird auch Ungarisch am ZTW angeboten. 

Ungarn liegt im Herzen Europas, trotzdem kann man es eher als eine einsame Insel betrachten, da Ungarisch mit keiner anderen Sprache aus der Umgebung Ähnlichkeiten aufweist. Es gehört zur finno-ugrischen Sprachfamilie. Interessanterweise ist sein engster Verwandter Finnisch, allerdings können sich die beiden Völker sprachlich kaum miteinander verständigen.

Die Einzigartigkeit der Sprache selbst war Grund genug, um Ungarisch ins Angebot der Transkulturellen Kommunikation und Translation an der Universität Wien aufzunehmen. Es ist jedoch komplexer als das. Angesichts dessen, dass Österreich und Ungarn eine lange gemeinsame Geschichte aufweisen, ist es nicht überraschend, dass die Ungarn mittlerweile eine der größten Minderheiten in Österreich darstellen. 

Die zwei Länder pflegen enge Beziehungen. Eines ist sicher: Wir teilen eine gemeinsame Geschichte, die noch immer spürbar ist. Aus diesem Grund ist es schwierig, die jahrhundertealte Verbindung zwischen den beiden Ländern kurz zu beschreiben, die sowohl von heiteren als auch von traurigen Momenten geprägt ist. 

Ungarns Beziehung zu Österreich ist weiterhin wichtig, da die wirtschaftlichen Verknüpfungen der beiden Länder bis heute eng geblieben sind. Österreich ist auch einer der Haupthandelspartner Ungarns. Für eine erfolgreiche und fruchtbare Zusammenarbeit spielt zudem die geografische Nähe eine Rolle. 

Außerdem ist wichtig zu erwähnen, dass das österreichische und das ungarische Volk gegenseitige Sympathie füreinander hegen, was wiederum der Grundpfeiler für die Entwicklung eines guten Verhältnisses ist. Seit den 90er Jahren trägt ein dichtes Netz an vielfältigen Anlaufstellen in den Bereichen des kulturellen und wissenschaftlichen Lebens dazu bei, die Beziehung der beiden Länder noch enger zu schnüren. Ebenfalls zu diesem Zweck wurden bereits 1920 das Collegium Hungaricum (Ungarisches Kulturinstitut) in Wien und 1977 das Österreichische Kulturforum (ÖKF) in Budapest eröffnet. Mehrere Städtepartnerschaften und die Zusammenarbeit zwischen österreichischen und ungarischen Universitäten spielen gleichermaßen eine wichtige Rolle, um die Beziehungen zwischen den beiden Ländern weiter zu vertiefen.

Die politische Wende 1989 und Ungarns EU-Mitgliedschaft haben auch dazu beigetragen, das Prestige der ungarischen Sprache in Österreich erheblich zu steigern. Um die österreichisch-ungarischen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen weiter zu vertiefen, werden immer mehr Übersetzer*innen und Dolmetscher*innen benötigt. Auch im Rechts- und Verwaltungsbereich besteht ein großer Bedarf an Sprachexpert*innen. 

Unter den weiteren Menüpunkten findest Du Erfahrungsberichte von Student*innen und wissenswerte Informationen über die vielfältigen Aktivitäten des Studiengangs sowie die ungarische Community in Wien. 

Wenn Du Fragen zum Studium hast, kontaktiere uns einfach!

A Transzkulturális Kommunikáció szak szerteágazó igényeknek próbál meg eleget tenni, így a magyar nyelv is helyet kapott a tanszéken. 

Magyarország Európa szívében helyezkedik el, nyelvét tekintve mégis inkább egy magányos szigetként jellemezhető, ugyanis nem hasonlít egyetlen közeli nemzet nyelvéhez sem. Ami azonban még ennél is érdekesebb, hogy bár a finnugor nyelvcsalád tagja, rokonaival mégsem értik meg egymást. 

Már maga a különlegessége is épp elég ok lenne arra, hogy a Bécsi Egyetem Transzkulturális Kommunikáció szakán helyet foglalhasson a magyar nyelv is. Ennél azonban ez jóval összetettebb. Mivel Ausztria és Magyarország hosszú közös múltra tekint vissza, talán senki számára sem meglepő, hogy a magyar népcsoport lélekszámban az egyik legnagyobb kisebbséggé nőtte ki magát Ausztriában. 

A két ország remek kapcsolatot ápol egymással. Egy dolog bizonyos: hosszú történelmünk mindvégig közös volt és mindmáig közös. Épp ezért nehéz lenne röviden jellemezni a két ország több száz esztendőre visszanyúló, derűs és szomorú pillanatokkal egyaránt átszőtt viszonyát. 

Kapcsolatunk továbbra is meghatározó Ausztriával, hiszen a gazdasági összeköttetések egészen napjainkig szorosak maradtak. Akárcsak a történelem során, Ausztria mindmáig kiemelt helyet foglal el Magyarország külkapcsolati rendszerében és egyik legfontosabb kereskedelmi partnere az országnak. A szoros és gyümölcsöző együttműködésben természetesen szerepet játszik a földrajzi közelség is. 

Mindemellett nem elhanyagolható tény, hogy a magyar és az osztrák nép kölcsönös rokonszenvvel tekint egymásra, mely fontos alappillér a kapcsolatrendszerünk kialakításában. A kilencvenes évek óta kulturális és tudományos területeken is sokszínű kapcsolatok sűrű hálózata fűzi még szorosabbra a két ország viszonyát. Ebből a célból jött létre a Collegium Hungaricum, a Magyar Kulturális Intézet Bécsben 1920-ban, illetve az Osztrák Kulturális Fórum, mely 1977-ben nyitotta meg kapuit Budapesten. A városok, illetve a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés szintén közrejátszik a két ország kapcsolatának elmélyítésében. 

Köszönhetően a rendszerváltásnak és Magyarország EU-tagságának, a magyar nyelv presztízse jelentősen megnövekedett Ausztriában. Ahhoz, hogy a magyar-osztrák kétoldalú gazdasági és üzleti kapcsolatok sikeresen bővüljenek, bizony nagy szükség van fordítókra és tolmácsokra. Emellett közigazgatási és jogi szakterületeken is nagy az igény nyelvi szakértőkre. 

A további menüpontokban bővebben olvashatsz a tanszék változatos programjairól, a bécsi magyar közösségről és már végzett diákok élményeiről is. 

Bármi kérdésed van, fordulj hozzánk bizalommal!