Rumänisch Dolmetschen und Übersetzen – Warum ein Studium mit Rumänisch?

Die Universität Wien ist derzeit die einzige Universität im deutschsprachigen Raum, an der Sie ein translationswissenschaftliches Studium in der Sprachkombination Rumänisch-Deutsch betreiben können. 

Möchten Sie für die Institutionen der Europäischen Union, Botschaften und andere internationale Organisationen dolmetschen? In internationalen Unternehmen als Sprach- und Kulturexpert*innen fungieren? In die Welt der Literatur eintauchen und sie für ein deutschsprachiges bzw. rumänischsprachiges Publikum zugänglich machen? Im rechtlichen Bereich tätig sein und vor Gericht und bei Behörden dolmetschen? In die stetig wachsende Welt der Sprachindustrie eintreten und als Fachübersetzer oder Fachübersetzerin tätig sein? 

Unabhängig davon, in welchem Bereich der Translation Sie zukünftig tätig sein möchten, am Zentrum für Translationswissenschaft (kurz: ZTW) der Universität Wien sind Sie richtig! Unser Studienangebot (Bachelorstudium Transkulturelle Kommunikation, Masterstudium Translation sowie Doktoratsstudium Transkulturelle Kommunikation) bereitet Sie umfassend auf vielfältige einschlägige Tätigkeitsbereiche vor.

 

Deutsch-Rumänisch: Nachfrage und Bedarf

In westeuropäischen Ländern bilden Rumän*innen verhältnismäßig große Gemeinschaften. Die rumänische Diaspora wird weltweit auf über 5 Millionen Menschen geschätzt. Ende 2020 lebten fast 800.000 Rumän*innen in Deutschland, in Österreich sind es etwa 132.000.  Über 36.000 der knapp 2 Millionen Wiener*innen sind in Rumänien geboren. Rumän*innen sind in Österreich die zweitgrößte ausländische Bevölkerungsgruppe, und mit etwa 20.000 Zuzügen im Jahr die am schnellsten wachsende. Zwischen 2010 und 2020 hat sich die rumänische Bevölkerungsgruppe in Österreich zahlenmäßig verdreifacht. 

Der Bedarf an translatorischen Leistungen im Sprachenpaar Deutsch-Rumänisch ist daher konstant hoch - Tendenz weiter steigend. 

 

Studienangebot

Vor diesem Hintergrund bietet das ZTW der Universität Wien Interessent*innen mit guten bis sehr guten Deutsch- und Rumänisch-Vorkenntnissen die Möglichkeit, dieses sprachliche Startkapital für eine moderne berufliche Ausbildung mit dynamischen Karrieremöglichkeiten einzusetzen: 

 

BA-Studium Transkulturelle Kommunikation

Wenn Sie bei uns das Bachelorstudium „Transkulturelle Kommunikation” aufnehmen möchten, sollten Sie über die Hochschulreife sowie über fundierte Kenntnisse im Deutschen (empfohlen: C1) und Rumänischen (mind. B1) verfügen. Sie können das Studium entweder nur mit diesen beiden Sprachen betreiben oder aber noch eine dritte Sprache (mind. B1) aus dem Studienangebot wählen.

Die stärkste Sprache (Erst- bzw. Bildungssprache) wird als A-Sprache gewählt. Bx- und By-Sprachen sind jene mit der A-Sprache zu kombinierenden Sprachen, die Sie vor Studienbeginn ebenfalls gut bis sehr gut beherrschen und im Laufe des Studiums weiter ausbauen sollten. 

Aufnahmeverfahren: https://studieren.univie.ac.at/aufnahmeverfahren/studien/transkulturelle-kommunikation/transkulturelle-kommunikation/

Mehr Informationen: https://transvienna.univie.ac.at/studium/bachelorstudium/

 

MA-Studium Translation

Mit einem fachlich geeigneten BA-Abschluss können Sie sich für das Masterstudium Translation inskribieren und das Studium mit zwei bis vier Sprachen betreiben. Die vier Schwerpunkte, für die Sie sich entscheiden können, sind: Fachübersetzen und Sprachindustrie, Übersetzen in Literatur – Medien – Kunst, Dialogdolmetschen und Konferenzdolmetschen. 

Für dieses Masterstudium sind ausgezeichnete Sprachkenntnisse in allen gewählten Sprachen erforderlich.

Mehr Informationen: https://transvienna.univie.ac.at/studium/masterstudium-translation/

Traducere și interpretare – limba română: De ce să studiați traductologia la Viena?

Universitatea din Viena este actualmente singura universitate din spațiul germanofon la care puteți urma un studiu de traductologie care combină limbile română și germană.   

Doriți să interpretați pentru instituțiile Uniunii Europene, ambasade și alte organizații internaționale? Doriți să contribuiți cu expertiza dumneavoastră lingvistică și culturală la succesul unei întreprinderi internaționale? Să vă cufundați în lumea literaturii și să o transpuneți în spațiul germanofon sau, respectiv, în cel românesc? Să activați în domeniul juridic, interpretând pentru instituții juridice și autorități? Să pătrundeți în industria serviciilor lingvistice, aflată în plină expansiune, activând ca traducător sau traducătoare de specialitate?

Indiferent de domeniul traductologic în care doriți să activați în viitor, Centrul de Traductologie al Universității din Viena este alegerea potrivită! Oferta noastră de studii (studiul de licență ”Comunicare transculturală”, studiul de masterat în Traducere / Interpretare precum și studiul doctoral în domeniul comunicării transculturale) vă pregătește extensiv pentru diferitele domenii de activitate relevante.

 

Germană – română: cerere și ofertă

În țările vest-europene românii constituie comunități relativ importante din punct de vedere numeric. Potrivit estimărilor, diaspora românească cuprinde peste 5 milioane de membri la nivel mondial. O statistică realizată  la sfârșitul anului 2020 indică faptul că 800.000 de români sunt stabiliți în Germania, iar alte 231.000 locuiesc în Austria. Peste 36.000 dintre cei aproape 2 milioane de locuitori ai Vienei sunt născuți în România. Românii constituie a doua comunitate străină din Austria, cu aproximativ 20.000 de imigrări anual, fiind astfel comunitatea cu cea mai rapidă creștere numerică. Între 2010 și 2020 comunitatea română din Austria s-a triplat ca mărime.

Cererea de servicii de traducere și interpretare pentru limbile germană-română rămâne așadar pronunțată și va crește în continuare.

 

Oferta de studiu

În acest context, Centrul de Traductologie al Universității din Viena oferă candidaților interesați care dispun de cunoștințe bune și foarte bune de limba română și germană posibilitatea să-și valorifice acest avantaj de pornire pentru o formare profesională modernă cu perspective de carieră dinamice:

 

Studiu de licență – Comunicare transculturală

Pentru a începe studiul de licență de „Comunicare transculturală“ la Viena trebuie să dispuneți de o diplomă de bacalaureat precum și de cunoștințe solide de limba germană (nivel minim: C1) și română (nivel minim: B1). Puteți urma studiul fie doar cu aceste două limbi, fie alegând o limbă suplimentară de specializare (nivel minim B1) din oferta noastră de studii.

Limba cu cel mai avansat nivel de cunoștințe (limba maternă și/sau de educație) constituie opțiunea A.

Limbile Bx și By constituie opțiunile suplimentare – limbile pe care le cunoașteți bine sau foarte bine înainte de începerea studiului și pe care doriți să le perfecționați în decursul acestuia.

Procedura de admitere (informații în limba germană): https://studieren.univie.ac.at/aufnahmeverfahren/studien/transkulturelle-kommunikation/transkulturelle-kommunikation/

Informații suplimentare în limba germană: https://transvienna.univie.ac.at/studium/bachelorstudium/

 

Studiu de masterat - Traducere și interpretare

După absolvirea studiilor de licență într-un domeniu de studiu adecvat, vă puteți înscrie la masteratul de Traducere / Interpretare, urmând programul cu două, trei sau patru limbi, în funcție de specializarea aleasă. Cele patru domenii de specializare pentru care puteți opta sunt: 

  • Traduceri de specialitate și industria serviciilor lingvistice 
  • Traducere în domeniile literatură-media-artă 
  • Interpretariat de conferință 
  • Interpretariat de dialog

Pentru acest studiu de masterat sunt necesare cunoștințe excelente ale tuturor limbilor alese.

Informații suplimentare: https://transvienna.univie.ac.at/studium/masterstudium-translation/