Studierende

Unsere Studierendengruppe ist besonders heterogen: Viele gehören zur zweiten Generation eingewanderter rumänischer Familien aus Österreich, Deutschland oder der Schweiz und haben ihre Sprachkenntnisse im familiären Bereich erworben. Andere wiederum kommen zum Studium nach Wien - zumeist aus Rumänien und der Republik Moldau. Einige haben in der Schule oder im Rahmen eines Romanistik-Studiums Rumänisch als Fremdsprache erlernt. Jedes Jahr entscheiden sich zudem Studierende aus Rumänien, ein oder mehrere Semester im Rahmen eines Mobilitätsprogramms (Erasmus oder CEEPUS) am ZTW Rumänisch zu studieren. Viele von ihnen kehren als ordentliche Studierende nach Wien zurück.

Unser Sprachbereich zeichnet sich durch kleine Studierendengruppen aus - ein wesentlicher Vorteil beim Perfektionieren der Sprachkenntnisse und Einüben der Fertigkeiten. Dies erlaubt zudem eine enge individuelle Betreuung und ein gutes Arbeitsklima - beste Voraussetzungen für ein motivierendes und erfolgreiches Studium. 

Studenți și studente

Colectivul studențesc al Centrului de Traductologie este foarte variat: Mulți dintre studenții și studentele noastre aparțin celei de-a doua generații a familiilor de emigranți români care s-au stabilit în Austria, Germania sau Elveția și au dobândit cunoștințele de limba română în context familial. Alții vin la Viena, mai ales din România și Republica Moldova, special pentru a studia la Centrul de Traductologie al Universității din Viena. Unii dintre ei au învățat limba română ca limbă străină în cadrul unui studiu de romanistică. În plus, an de an, studenți și studente din România se decid să petreacă unul sau mai multe semestre la Centrul de Traductologie, studiind la Departamentul de limba română în cadrul unor programe de mobilitate academică (Erasmus sau CEEPUS). Mulți dintre aceștia se reîntorc la Viena pentru masterat.

Departamentul nostru se caracterizează prin grupuri mici de studenți – un avantaj semnificativ pentru perfecționarea abilităților lingvistice și pentru exersarea competențelor. Acest lucru permite, de asemenea, un sprijin individual apropiat și o atmosferă plăcută de lucru – cele mai bune premise pentru motivație și succes.